Wyszukaj w serwisie

Archiwum aktualności 2014

 • nowa strona

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maxime mollitia, molestiae quas vel sint commodi repudiandae consequuntur voluptatum laborum numquam blanditiis harum quisquam eius sed odit fugiat iusto fuga praesentium optio, eaque rerum! Provident similique accusantium nemo autem

  07-09-2021
 • Gmina

  Gmina Polska Cerekiew położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w dolinie małego dopływu Odry - Wrońska Woda, w regionie Niziny Śląskiej, na przejściu dwóch subregionów: od zachodu Płaskowyżu Głubczyckiego i od wschodu Niecki Kozielskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 60 km2. Obejmuje swym zasięgiem 13 sołectw. Gminę zamieszkuje ogółem 4431 osób (stan na 31.12.2010).

  Gmina Polska Cerekiew położona jest w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 45 relacji Zgorzelec-Opole-Pszczyna, około 40 km od zjazdu z autostrady A4, dlatego dojazd z miast Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski jest bardzo dogodny, a jej lokalizacja w obszarze południowo-zachodniej Polski stwarza doskonałą możliwość bezpośrednich kontaktów z krajami sąsiednimi Niemiec, Czech i Słowacji.

  21-07-2015
 • 18-05-2021
 • Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2014

  Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

  02-01-2014
 • Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu

  Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza bezrobotne kobiety do uczestnictwa w projekcie „Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  02-08-2013
 • Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew - IV nabór

  Gmina Polska Cerekiew informuje, że ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 19 sierpnia 2013 roku Nr 44/2013/G-48/OZ-ZOA/D uzyskała dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew-IV nabór".

  24-10-2013
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie”

  Wójt Gminy Polska Cerekiew zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

  30-01-2014
 • Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą

  Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.

  15-03-2013
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  11-12-2013
 • Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2014 rozstrzygnięte

  Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2014.

  27-01-2014