Wyszukaj w serwisie

Rusza Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Łowkowicach etap II

NOWE KUPONY Z MACA ! 

 

W dniu 22.05.2017 roku w Urzędzie Gminy Strzeleczki została podpisana umowa o roboty budowlane na zadanie pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Łowkowicach etap II z firmą: Zakład Instalacyjno – Budowlany ,,ISAN- BUD” Leszek Wołowiec z siedzibą w Niemodlinie ul. Opolska 40, Wykonawca otrzymał od inwestora komplet dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, dnia 29 05.2017r. Gmina Strzeleczki i przekaże wykonawcy teren pod budowę niniejszej inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

Wartość inwestycji: 901.986,39 zł brutto  Termin wykonania: 31.10.2017r.